upload/images/Logo/2_bn.jpg
Tham quan tìm hiểu về du lịch Đắk Lắk

Thế mạnh du lịch của Đắk Lắk có lẽ là bản sắc văn hóa độc đáo và thiên nhiên với rất nhiều thác nước hùng vỹ.

Vừa qua, để giúp các em hiểu rõ hơn về các mô hình du lịch văn hóa ở Buôn Ma Thuột, Trường Hoàng Việt đã tổ chức cho các em đi tham quan các đơn vị đang làm du lịch trên địa bàn như Làng cà phê Trung Nguyên, Bảo tàng Đắk Lắk, Cà phê Arul.

Nhà trường tin rằng thông qua những hoạt động như vậy các em sẽ hiểu rõ hơn về các mô hình và tình hình làm du lịch ở Buôn Ma Thuột nói riêng, và tây nguyên nói chung.

Top